Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị triển khai công tác Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục năm 2017
Ngày đăng 21/08/2017 | 09:05  | Lượt xem: 163

Chiều ngày 15/8, UBND phường Phúc Lợi đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục năm 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí trong ban chỉ đạo công tác CMC – PCGD năm 2017, đại diện các nhà trường và Tổ trưởng tổ dân phố.

Công tác CMC – PCGD năm 2017 nhằm mục đích nâng cao chất lượng PCGD mầm non, tiểu học, THCS theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; củng cố đội ngũ giáo viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; đồng thời duy trì và nâng cao hiệu quả công tác chống mù chữ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lương Thị Yến Ngọc – công chức VHXH trình bày những nội dung cơ bản, những điểm cần lưu ý trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch CMC – PCGD trên địa bàn phường năm 2017.

Hội nghị đã nghe ý kiến trao đổi của các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố - những thành viên trong ban chỉ đạo trực tiếp triển khai công tác điều tra đến từng hộ gia đình nhằm rút kinh nghiệm để công tác điều tra, cập nhật số liệu ban đầu hiệu quả, chính xác hơn.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam – Trưởng ban chỉ đạo công tác CMC – PCGD năm 2017, PCT UBND phường đã thống nhất thông qua, triển khai kế hoạch CMC – PCGD trên địa bàn phường Phúc Lợi.