Hoạt động khối chính quyền

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2017
Ngày đăng 22/08/2017 | 18:43  | Lượt xem: 286

Sáng 22/8, tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2017

Về dự có Đồng chí Trung tá Vũ Thanh Quang - Tham mưu trưởng Ban CHQS quận - Ủy viên Hội đồng GD QP&AN quận Long Biên; đồng chí báo cáo viên Trần Văn Tưởng - Giảng viên Học viện chính trị - Bộ quốc phòng; đồng chí Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN phường; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - Uỷ Ban MTTQ phường, trưởng các ban, ngành đoàn thể phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố và 70 học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN phường 

phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN phường đã quán triệt mục đích, yêu cầu của lớp học, trong đó đồng chí nhấn mạnh: "Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được Đảng, Nhà nước ta chú trọng trong việc quán triệt, thực hiện đường lối quân sự của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân. Việc giáo dục quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân là vấn đề chiến lược lâu dài, nhằm tăng cường kiến thức quốc phòng và ý thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đó cũng là yêu cầu cơ bản để xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương". Đồng thời đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề, qua đó nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng - an ninh; rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trung tá Vũ Thanh Quang - Tham mưu trưởng Ban CHQS quận - Ủy viên Hội đồng giáo dục QP&AN quận Long Biên phát biểu chỉ đạo lớp học

Trong quá trình lên lớp, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong thời kỳ mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên.

Đồng chí Đại tá Trịnh Quốc Thư, Giảng viên Học viện chính trị, Bộ quốc phòng

lên lớp tại buổi học

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống hiệu quả để vận dụng vào thực tiễn của cơ sở góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp học viên vận dụng sáng tạo, hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, chức trách nhiệm vụ được giao.