Hoạt động khối chính quyền

Kết quả trang trí chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9
Ngày đăng 04/09/2015 | 09:04  | Lượt xem: 139

Thực hiện kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 03/8/2015 về Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XII.

Thực hiện kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 03/8/2015 về Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XII.

Từ ngày 15/8/2015 UBND phường đã chỉ đạo các TDP, đài truyền thanh, các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn phường tiến hành chăng treo 10 chiếc khẩu hiệu, 50 pano,  300 cờ các loại tại trụ sở UBND phường, Nhà văn hóa các TDP, các tuyến đường chính trên địa bàn phường với nội dung tuyªn truyÒn vÒ ngày thành lập công an nhân dân, kû niÖm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9, Kỷ niệm ngày truyền thống ngành VHTT 28/8.

Qua kiểm tra giám sát tại các tổ dân phố trên địa bàn phường cho thấy: Công tác trang trí tại nhà văn hóa đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ kế hoạch; Công tác vận động hộ gia đình treo cờ tổ quốc đạt tỷ lệ cao như : TDP 12, 13, 14, khối 1, khối 3, khối 4. Các trường học trên địa bàn phường thực hiện trang trí tốt như trường THPT Phúc Lợi. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số TDP có tỷ lệ treo cờ thấp như TDP 1,2,3,9 dọc tuyến hành lang chân đê. Người dân vẫn chưa ý thức được việc treo cờ tổ quốc vào các ngày lễ quan trọng. Công tác vận động ở một số TDP còn chưa cao và sâu sát nhân dân.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác trang trí là một trong những hoạt động thiết thực của UBND phường Phúc Lợi chào mừng kỷ niệm 70 cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Qua đó nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động mang tính giáo dục truyền thống, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các hoạt động kỷ niệm,  gắn với hoạt động chỉnh trang đô thị tạo diện mạo của Thủ đô tươi mới, hứng khởi, khí thế.