Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi giao ban đánh giá kết quả hoạt động công tác tháng 10/2017
Ngày đăng 02/11/2017 | 16:06  | Lượt xem: 279

Sáng ngày 2/11/2017, tại phòng họp số 1 UBND, Thường trực HĐND tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động HĐND phường tháng 10/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017.

Ông Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có bà Chu Thị Huế - chủ tịch UBND phường; các ông bà là thành viên các ban HĐND phường.

Tại hội nghị bà Nguyễn Thị Loan – Phó chủ tịch HĐND phường đã báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường tháng 10/2017. Theo báo cáo cho thấy, trong tháng Thường trực HĐND phường đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với UBND phường về việc thực hiện nghị quyết và kết luận của thường trực HĐND tại kỳ giao ban trước. Tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề công tác giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư; việc thực hiện thông báo kết luận giám sát chuyên đề của thường trực HĐND đối với UBND phường Phúc Lợi năm 2017;  Duy trì hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri tại trụ sở của phường và thực hiện nghiêm túc các buổi tiếp dân theo lịch. Thông qua hoạt động tiếp công dân, đại biểu HĐND phường đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hướng dẫn công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chuyển đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

 Tại hội nghị  các đại biểu tập trung phát biểu một số nội dung như: Công tác quản lý TTĐT-TTXD và vệ sinh môi trường; công tác giải quyết đơn thư; công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú trên địa bàn phường vv…

Trên cơ sở các ý phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường kết luận. Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đồng chí đề nghị trong tháng 11/2017 thường trực HĐND và các ban HĐND phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong sau: HĐND phối hợp với đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 8 trực tiếp dân theo đúng kế hoạch của HĐND quận; Thống nhất với UBND, UBMTTQ phường chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tốt hội nghị đại biểu HĐND phường tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ V và tài liệu phục vụ kỳ họp thứ V - HĐND phường. Các ban HĐND Tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát thường xuyên đảm bảo chất lượng, khoa học, hiệu quả. Đối với UBND phường cần tập trung giải quyết các tồn tại kết luận giám sát chuyên đề của thường trực HĐND và các ban đã chỉ ra; Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường đặc biệt là những tồn tại tại tuyến đường 21m. .