Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 lần 2/2017
Ngày đăng 03/11/2017 | 09:37  | Lượt xem: 228

Sáng ngày 30/10/2017, UBND phường Phúc Lợi tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống ISO 9001: 2008 tại 05 bộ phận (Địa chính, Tư pháp, Lao động thương binh xã hội, văn hóa thông tin, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/02/2017 về duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng  theo TCVN ISO 9001:2008.

UBND phường thành lập đoàn đánh giá do đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo ISO phường là trưởng đoàn, thành viên đoàn đánh giá là các đồng chí trong Ban chỉ đạo ISO phường.

Nội dung kiểm tra: tập trung vào việc kiểm soát hồ sơ, kiểm soát tài liệu và quy trình thực hiện, xử lý các TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách và công tác lưu trữ hồ sơ sau xử lý của các bộ phận chuyên môn.

Các bộ phận chuyên môn đã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy trình và nội dung chương trình đánh giá của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của UBND phường. Việc thực hiện hệ thống có chuyển biến tích cực, hiệu lực của hệ thống đã dần được nâng cao.

Trong quá trình giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ 1 cửa thể hiện từ đầu năm đến 26/10/2017: không có hồ sơ chậm muộn.

Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng đã được lập, có kế hoạch duy trì và triển khai theo từng năm làm cơ sở để UBND phường Phúc Lợi ban hành Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đối với hoạt động quản lý nhà nước./.