Hoạt động khối chính quyền

Đoàn kiểm tra quận Long Biên kiểm tra việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hóa TDP, Trung tâm VHTT phường” năm 2017.
Ngày đăng 10/11/2017 | 13:14  | Lượt xem: 216

Sáng ngày 08/11/2017 tại trụ sở UBND phường Phúc Lợi. Lãnh đạo phòng văn hóa thông tin và các ngành của quận làm việc với BCN Trung tâm VHTT phường và các Nhà văn hóa thực hiện mô hình điểm cấp quận năm 2016,2017.

Chủ trì buổi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Trọng Duy -Trưởng phòng VHTT, các thành viên trong tổ kiểm tra của quận, lãnh đạo phường, BCN Trung tâm VHTT phường và các đồng chí trong ban quản lý NVH tổ dân phố.

Tại buổi làm việc đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND phường báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hóa Tổ dân phố, Trung tâm VHTT phường" năm 2017 qua báo cáo cho thấy: Trong thời gian qua phường Phúc Lợi đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhà văn hóa kiện toàn các ban quản lý nhà văn hóa, các câu lạc bộ NVH tổ dân phố. Hướng dẫn xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động cho từng câu lạc bộ theo từng đặc điểm của các nhà văn hóa trên địa bàn phường.

Cũng tại buổi làm việc sau khi nghe 6 ý kiến của Ban chủ nhiệm Trung tâm VHTT các Trưởng ban quản lý nhà văn hóa TDP. Các ý kiến tập trung  đề xuất những giải pháp, những sáng kiến trong thực hiện Đề án " Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng Nhà văn hóa TDP, Trung tâm VHTT phường" nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện hoạt động Trung tâm văn hóa và các nhà văn hóa TDP.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội  nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Duy – Trưởng phòng VHTT quận kết luận tại hội nghị, đồng thời đề nghị trong thời gian tới UBND phường Phúc Lợi cần chỉ đạo BCN Trung tâm VHTT phường và các nhà văn hóa TDP thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Trung tâm văn hóa thể thao phường quan tâm công tác quản lý, khai thác theo đúng quy định.

2. Đối với nhà văn hóa TDP: Rà soát các nội dung, nhiệm vụ mà kế hoạch đã đề ra hoàn thiện trong những tháng cuối năm 2017; ghi chép sổ sách theo đúng quy định. Quan tâm công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư cho tổ dân phố; tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên đề.