Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ V
Ngày đăng 17/11/2017 | 09:35  | Lượt xem: 142

Chiều ngày 16/11/2017, Thường trực HĐND phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ V, HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiêu - Chủ tịch UBMTTQ phường; các đồng chí trong thường trực HĐND và trưởng, phó các ban HĐND phường.

Sau khi thống nhất với UBND-UBMTTQ phường, đồng chí Dương Ngọc Dũng chủ trì hội nghị kết luận như sau:

Kỳ họp thứ V, HĐND phường dự kiến diễn ra trong  khoảng thời gian từ ngày 21/12/2017 đến ngày 22/12/2017 tại hội trường UBND phường. Để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND trình tại kỳ họp; thông báo của Uỷ ban MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường sẽ xem xét và thông qua:

1. Các báo cáo, tờ trình của UBND phường:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2017;

- Tờ trình phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; 

- Tờ trình phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng ngân sách phường năm 2018;

2. Các báo cáo, tờ trình của HĐND phường:

- Báo cáo hoạt động của HĐND năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;

- Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ V-HĐND phường khóa III;

- Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2018;

- Tờ trình về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND phường năm 2018;

- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Để kỳ họp đạt kết quả tốt, UBND phường cần chuẩn bị chu đáo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi đến Thường trực HĐND phường cũng như các Ban của HĐND thẩm tra, đồng thời có trách nhiệm nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm tra văn bản để gửi tới đại biểu HĐND phường trước kỳ họp. /.