Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị bình xét tổ dân phố văn hóa năm 2017
Ngày đăng 24/11/2017 | 11:39  | Lượt xem: 178

Sáng ngày 23/11/2017 tại phòng họp số 1 UBND phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị bình xét tổ dân phố văn hóa năm 2017.

Dự và chủ trì có đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND phường, Phó BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường; các thành viên BCĐ và các ngành chuyên môn; các đồng chí tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận 14 tổ trên địa bàn phường.

BCĐ đã tiến hành bình xét 14 tổ dân phố văn hóa đã đăng ký dựa trên các chuẩn xây dựng tổ dân phố văn hóa năm 2017. BCĐ đã thực hiện không công nhận tổ dân phố văn hóa với các tổ có trường hợp: Có trọng án; có tụ điểm ma túy, mại dâm, cờ bạc, phát sinh nghiện mới; không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; số hộ gia đình còn có người nghiện vượt quá 2% tổng số hộ dân; số hộ sinh con thứ ba vượt qua 1% tổng số hộ dân.

Kết quả bình xét tổ dân phố văn hóa năm 2017 là 7/14 tổ dân phố, đạt tỷ lệ 50%; 07 tổ không đạt nguyên nhân chủ yếu là phát sinh con nghiện mới, sinh con thứ 3.

Kết thúc hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND phường, Phó BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đánh giá kết quả bình xét tổ dân phố văn hóa năm 2017 và yêu cầu các tổ dân phố tiếp tục vận động nhân dân trong tổ dân phố thực hiện tốt các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng tổ dân phố văn hóa để năm 2018 đạt kết quả cao hơn.