Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, BBT Trang TTĐT phường Phúc Lợi tháng 11/2017
Ngày đăng 30/11/2017 | 10:09  | Lượt xem: 245

Chiều ngày 29/11/2017, tại phòng họp 1 phường Phúc Lợi, Ban chỉ đạo ƯDCNTT và BBT Website - BBT Đài phát thanh phường đã họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2017

Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó chủ tịch UBND, Phó ban chỉ đạo ƯDCNTT, Phó ban biên tập cổng TTĐT. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (BCĐ), Ban biên tập trang Thông tin điện tử kiêm Ban biên tập đài phát thanh phường (BBT).

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2017. Trong tháng, BCĐ và BBT đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các công việc có liên quan, các thành viên đã bám sát nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra: Tổng số tin bài đăng trên cổng thông tin điện từ phường: 25 (22 tin hoạt động, 03 bài viết chuyên sâu). Bên cạnh những ưu điểm còn một số tồn tại như:

+ Cổng thông tin điện tử phường còn thiếu tin: Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Xây dựng nếp sống VMĐT.

+ Cổng thông tin điều hành nội bộ (Lớp 2): vẫn còn một số văn bản cập nhật chưa đúng tiến độ.

+ Việc sử dụng hòm thư công vụ của các đ/c BTCB, Tổ trưởng TDP còn hạn chế.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, BBT phường tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam kết luận và đề nghị các ngành, các bộ phận trong tháng 12 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Khắc phục dứt điểm những tồn tại của tháng 11

- Rà soát cập nhật các chuyên mục trên cổng TTĐT Quận, Phường.

-Tiếp tục vận hành phần mềm QLVB&ĐHTN của 2 khối Đảng-Đoàn thể, khối Chính quyền

- Duy trì cập nhật văn bản, tài liệu trên cổng thông tin điều hành nội bộ Quận (lớp 2) theo yêu cầu công việc

- Duy trì tốt hoạt động của bộ phận TNHS&TKQ thủ tục hành chính

- Triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Thành phố và Quận

- Tiếp tục duy trì việc thực hiện kiểm tra mô hình CQĐT; Tăng cường trao đổi tài liệu qua hòm thư công vụ./.