Hoạt động khối chính quyền

UBND phường Phúc Lợi tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng năm 2017
Ngày đăng 05/12/2017 | 16:47  | Lượt xem: 154

Thực hiện hướng dẫn số 12/HD-UBND ngày 16/11/2017 của UBND quận Long Biên về việc đánh giá CBCCVC, LĐHĐ năm 2017. Sáng ngày 04/12/2017 UBND phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị đánh giá, phân loại CB, CC, LĐHĐ năm 2017

Chủ trì hội nghị đồng chí Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường, dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực UBND phường và toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, lao động hợp đồng khối chính quyền.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND phường, đồng chí Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường thông qua văn bản hướng dẫn số 12/HD-UBND ngày 16/11/2017 của UBND quận về đánh giá CBCCVC, LĐHĐ năm 2017.

Cũng tại hội nghị 28 đồng chí CB, CC, LĐHĐ phường đã tự đọc phiếu đánh giá phân loại CB, CC, LĐHĐ và tự đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ giao năm 2017. Hội nghị đã tham gia ý kiến đóng góp các mặt ưu điểm, tồn tại và định hướng giải pháp khắc phục trong năm 2018 cho từng đồng chí CB, CC, LĐHĐ phường.

Hội nghị đã thống nhất năm 2017 có 04 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 21 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; 02 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết thúc hội nghị đồng chí Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các đồng chí CB, CC, LĐHĐ đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí mong muốn với tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực trong năm 2018 các đồng chí CB, CC, LĐHĐ sẽ cố gắng tiếp tục thực hiện tốt các công việc hơn nữa. Còn một số nội dung công việc tồn tại thì đề xuất các giải pháp cụ thể khắc phục ngay từ những ngày đầu của năm 2018 để trong năm 2018 tổ chức thực hiện đạt kết quả cao hơn.