Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, BBT Trang TTĐT phường Phúc Lợi tháng 2/2018
Ngày đăng 01/03/2018 | 16:16  | Lượt xem: 215

Giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, BBT Trang TTĐT phường Phúc Lợi tháng 2/2018

Sáng ngày 01/03/2018, tại phòng họp 1 phường Phúc Lợi, Ban chỉ đạo CNTT và BBT Website - BBT Đài phát thanh phường đã họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2018, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2018

Chủ trì hội nghị đồng chí Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo CNTT, Trưởng ban biên tập cổng TTĐT. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (BCĐ); Ban biên tập trang Thông tin điện tử kiêm Ban biên tập đài phát thanh phường (BBT).

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2018. Trong tháng, BCĐ và BBT đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các công việc có liên quan, các thành viên đã bám sát nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra: Tổng số tin bài đăng trên cổng thông tin điện từ phường: 31 (31 tin hoạt động, không có bài viết chuyên sâu). Thực hiện kết luận giao ban CNTT tháng 2/ 2018 hòm thư điện tử công vụ của các đồng chí BTCB, TTDP đã được cấp lại mật khẩu,; duy trì tốt dịch vụ công mức trực tuyến mức độ 3,4 do thành phố và quận triển khai. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại:

+ Một số ngăn thư mục chưa được cập nhật thường xuyên

+ Việc tổng hợp tin bài chưa cụ thể, tin bài đăng tải lên các chuyên đề chuyên mục chưa đầy đủ.

+ Khối Đảng - Đoàn thể chưa chủ động sử dụng slide trình chiếu trong các cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, BBT phường tại hội nghị, đồng chí Chu Thị Huế kết luận và đề nghị các ngành, các bộ phận trong tháng 3 năm 2018 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Rà soát các kế hoạch chưa đạt yêu cầu  ở hai khối Đảng - Đoàn thể và chính quyền

- Rà soát ngăn thư mục trên cổng thông tin điện tử phường của cả hai khối Đảng - Đoàn thể và chính quyền

- Tổ chức hướng dẫn sử dụng và duy trì hoạt động hòm thư điện tử công vụ của các TDP. Phấn đấu trên 50% TDP sử dụng hòm thư điện tử công vụ

- Duy trì tốt họat động của bộ phận TNHS&TKQ, triển khai thực hiện tốt DVC trực tuyến mức độ 3,4./.