Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi giám sát công tác quản lý trật tự đô thi, trật tự xây dựng & vệ sinh môi trường
Ngày đăng 21/03/2018 | 08:58  | Lượt xem: 662

Chiều ngày 20/3/2018, tại phòng họp số 1 phường Phúc Lợi, Thường trực HĐND tổ chức giám sát công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng & vệ sinh môi trường trên địa bàn phường từ tháng 4/2017 đến tháng 02/2018.

Chủ trì hội nghị đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn giám sát; tham gia đoàn giám sát có các đồng chí thường trực HĐND-UBND; đại diện các ban HĐND phường; Chủ tịch UBMTTQ cùng các bộ phận chuyên môn có liên quan.

Đồng chí ĐinhTiến Cương - Phó chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng & vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. UBND phường luôn xác định công tác quản lý TTĐT, TTXD trên địa bàn phường là nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo ban hành 9 kế hoạch, 02 quyết định để triển khai thực hiện nhiệm vụ.   

Đoàn giám sát đã tiến hành xem xét báo cáo và có 05 ý kiến trao đổi, đề nghị UBND làm rõ một số tồn tại trong công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường.  

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí trong đoàn giám sát, đồng chí Đinh Tiến Cương Phó Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, trả lời giải trình những vấn đề liên quan trong phạm vi thẩm quyền.

Thay mặt đoàn giám sát đồng chí Dương Ngọc Dũng ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, đồng thời nêu ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới và đề nghị UBND phường tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, không để phát sinh vi phạm mới. Tiếp tục xử lý những tồn tại trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực TTĐT, TTXD và giữ gìn vệ sinh môi trường.

3. Đẩy nhanh tiến độ khảo sát lấy ý kiến nhân dân về thời gian thu gom vận chuyển rác thải.

4. Nghiên cứu và có biện pháp phù hợp để triển khai thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

5. Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai các văn bản mới liên quan đến công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các tổ dân phố ./.