Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, BBT Trang TTĐT phường Phúc Lợi tháng 3/2018
Ngày đăng 30/03/2018 | 11:51  | Lượt xem: 199

Chiều ngày 29/03/2018, tại phòng họp 1 phường Phúc Lợi, Ban chỉ đạo CNTT và BBT Website - BBT Đài phát thanh phường đã họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 03 năm 2018, triển khai nhiệm vụ tháng 04 năm 2018

Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND, Phó trưởng ban chỉ đạo CNTT, Phó trưởng ban biên tập cổng TTĐT. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (BCĐ); Ban biên tập trang Thông tin điện tử kiêm Ban biên tập đài phát thanh phường (BBT).

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2018. Trong tháng, BCĐ và BBT đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các công việc có liên quan, các thành viên đã bám sát nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra: Tổng số tin bài đăng trên cổng thông tin điện từ phường: 27 (26 tin hoạt động, không có bài viết chuyên sâu). Thực hiện kết luận giao ban CNTT tháng 03/2018 hòm thư điện tử công vụ của các đồng chí BTCB, TTDP; dịch vụ công mức trực tuyến mức độ 3,4 do thành phố và quận triển khai tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại:

+ Ngăn thư mục thông tin chung của UBND phường chưa được cập nhật.

+ Việc thanh, quyết toán tin bài còn chậm trễ.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, BBT phường tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam kết luận và đề nghị các ngành, các bộ phận trong tháng 4 năm 2018 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Giao bộ phận CNTT

+ Rà soát các tiêu chí thực hiện tốt mô hình cơ quan điện tử.

+ Tiếp nhận và triển khai chữ ký điện tử.

+ Tổ chức hướng dẫn sử dụng và duy trì hoạt động hòm thư điện tử công vụ của các TDP.

- Bộ phận tài chính kế toán và VHTT

+ Rà soát và tiến hành thanh quyết toán tiền tin bài.

- Duy trì tốt họat động của bộ phận TNHS&TKQ, triển khai thực hiện tốt DVC trực tuyến mức độ 3,4./.