Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi: Với công tác thi đua khen thưởng.
Ngày đăng 07/09/2015 | 16:46  | Lượt xem: 329

Công tác thi đua - khen thưởng có vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, là biện pháp để người quản lý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của cơ quan, đơn vị mình nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng hái lập thành tích trong lao động, sản xuất và công tác.

Công tác thi đua - khen thưởng có vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, là biện pháp để người quản lý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của cơ quan, đơn vị mình nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng hái lập thành tích trong lao động, sản xuất và công tác.

          Hưởng ứng các phong trào thi đua đợt II/2015, HĐTĐKT đã xây dựng kế hoạch thi đua đợt 2/2015 với Nội dung: Thi đua chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày TBLS; Kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2015); Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 61 năm giải phóng thủ đô 10/10; chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

          Với mục đích của việc thi đua - khen thưởng là nhằm động viên, giáo dục, nêu gương, để sau khi được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân được khen phát huy tính tích cực trong công việc được giao; người chưa được khen cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới và đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đề ra.

Nhận thức được điều đó, năm 2015 phường Phúc Lợi phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phường thực hiện công tác thi đua - khen thưởng. Phong trào thi đua được phát triển sâu rộng trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú có tác dụng thúc đẩy, động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, nhất là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường: Qua đánh giá cho thấy:

 Trong 6 chỉ tiêu kinh tế - xã hội quận giao năm 2015, UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện &  hoàn thành 5 chỉ tiêu, còn 1 chỉ tiêu biên chế cán bộ phụ thuộc vào việc thi tuyển của quận và thành phố. Đối với 10 chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước, đến thời điểm hiện nay đã có 03 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch năm, còn 07chỉ tiêu đạt 80-90% dự kiến hoàn thành vào tháng 11 /2015; riêng  các chỉ tiêu ngành cơ bản đã hoàn thành và vượt mức kế chỉ tiêu kế hoạch giao (chỉ tiêu ngành dân số, LĐTBXH, văn hóa...).          

 Phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng bãi, nuôi trồng thủy sản bên đồng được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đã mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao, chuyển đổi được 3 ha sang trồng cây ăn quả, Các dự án đã đem lại hiệu quả kinh tế cao Tiêu biểu hộ gia đình bà Kiều Thị Huệ, ông Trần Tuyết Hiển, ông Trần Tuyết Hưng...

Cùng với đó phong trào thi đua trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo được phát triển mạnh mẽ, triển khai một cách toàn diện và được tổ chức chặt chẽ tiêu biểu là các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng trường xanh, sạch, đẹp đã đưa chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, năm học 2014-2015 bốn trường duy trì giữ vững trường chuẩn quốc gia.

   Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được phát triển sâu rộng, thực hiện có hiệu quả. Chất lượng hoạt động tổ dân phố, gia đình văn hoá ngày càng được nâng lên, tỷ lệ đăng ký hộ gia đình văn hóa đạt 97,9%, tỷ lệ tổ dân phố văn hóa 64,2% (9/14 tổ). công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác VSMT, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt

 

Phong trào thi đua Uống nước nhớ nguồn được quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi tặng quà của các cấp đối với các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và trong dịp lễ, tết, ngày thương binh liệt sỹ với tổng kinh phí 190,4 triệu đồng; Vận động nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa 54,9 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo năm 2015. 

Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, Phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, được triển khai mạnh mẽ, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông; từng bước xã hội hoá công tác phòng, chống tội phạm trong toàn dân, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương làm tốt công tác tuyển quân, huấn luyện dân quân, quân dự bị động viên; vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật được bảo đảm, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. 

Phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, phong trào "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được Đảng uỷ chỉ đạo đẩy mạnh, qua đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và phát huy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của phường .

 Trong thực hiện năm kỷ cương hành chính UBND phường từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đổi mới phương thức lãnh đạo; chỉ đạo xây dựng chương trình công tác nêu rõ đầu việc, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách, hàng tuần các bộ phận chuyên môn xây dựng lịch công tác tuần và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Công tác đánh giá chất lượng cán bộ, công  chức và  kiểm tra công vụ được nghiêm túc thực hiện. Các  bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc các quy trình theo mô hình điểm một cửa chuẩn; tổ chức đánh giá nội bộ 2 đợt, các bộ phận chuyên môn thực hiện giải quyết công việc theo đúng quy trình, thực hiện 7 đợt rà soát thủ tục hành chính. Phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" tạo sự chuyển biến trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hoá công sở của cán bộ, công chức; đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, thực sự năng động, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trong thời gian tới, đó sẽ là bước đột phá vào đổi mới công tác khen thưởng, làm cho công tác khen thưởng của Phường Phúc Lợi đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua của phường ngày càng phát triển.