Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra PCGD-CMC năm học 2015-2016
Ngày đăng 09/09/2015 | 16:50  | Lượt xem: 132

Sáng ngày 09/9/2015 tại hội trường UBND phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch điều tra PCGD-CMC năm học 2015-2016

Sáng ngày 09/9/2015 tại hội trường UBND phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch điều tra PCGD-CMC năm học 2015-2016.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Xoay - Phó chủ tịch UBND phường – Trưởng Ban chỉ đạo PCGD-CMC, trưởng các đoàn thể, ban chỉ đạo PCGD-CMC phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, TBCTMT của 14 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2015-2016; UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2105 về việc thực hiện công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2015-2016.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Xoay- Phó chủ tịch UBND phường đã đọc quyết định kiện toàn ban chỉ đạo PCGD-CMC phường Phúc Lợi năm học 2015 2016. Triển khai kế hoạch điều tra PCGD-CMC năm học 2015-2016 đồng chí đã nhấn mạnh mục đích của việc thực hiện công tác PCGD-CMC nhằm Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGD MN5T) nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một. Nâng cao chất lượng PCGD tiểu học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, củng cố đội ngũ giáo viên tiểu học, phấn đấu giữ vững chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi  mức độ II  theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Củng cố chất lượng PCGD trung học cơ sở (THCS), thực hiện phổ cập THCS đúng độ tuổi, tạo cơ sở vững chắc cho công tác phổ cập bậc trung học. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả phổ cập bậc trung học của các phường (theo tiêu chuẩn của Thành phố), từng bước phấn đấu phường đạt tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo tiến độ kế hoạch thời gian các tổ dân phố tiến hành rà soát, điều tra từ ngày 10/9/2015 đến hết ngày 17/9/2015; BCĐ phường tiến hành nhập dữ liệu vào phầm mềm từ ngày 18/9/2015 đến hết ngày 25/9/2015; Hoàn thiện hồ sơ PCGD nộp về Ban thường trực PCGD Quận ngày 05/10/2015.