Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường giám sát thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng
Ngày đăng 22/06/2018 | 10:33  | Lượt xem: 161

Sáng ngày 22/6/2018, tại phòng họp số 1, Thường trực HĐND phường tổ chức giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 đối với UBND phường

Ông Dương Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi giám sát. Tham dự có các ông, bà Thường trực UBND, thành viên đoàn giám sát.

Tại buổi giám sát bà Nguyễn Thị Loan - Phó chủ tịch HĐND đã thông qua quyết định thành lập đoàn giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018.

Hội nghị cũng được nghe ông Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND trình bày báo cáo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng năm 2018, cụ thể: Thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu kế hoạch giao như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu vượt kế hoạch; Số hộ thoát nghèo trong 3 hộ đạt 100% kế hoạch; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba đạt so với kế hoạch; có 14/14 tổ đăng ký tổ dân phố văn hóa; 3038/3093 hộ đăng ký hộ gia đình văn hóa. Tổng thu ngân sách phường được hưởng đat 88.8% kế hoạch; Tổng chi ngân sách ước thực hiện đạt 45.47% với dự toán bổ sung, trong đó chi thường xuyên đạt 46.9% kế hoạch.

Sau khi nghe 5 ý kiến tại hội nghị, ông Dương Ngọc Dũng yêu cầu UBND phường thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Đối với các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội cơ bản đáp ứng nhưng cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo 6 tháng cuối năm hoàn thành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở ban quản lý chợ May 10, chợ Phúc Lợi về công tác PPCC, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

- Có biện pháp xử lý dứt điểm các hộ kinh doanh thịt lợn tươi sống trong khu dân cư.

- Tiếp tục tuyên truyền các hộ kinh doanh chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường không cản trở đến giao thông.

- UBND phường có biện pháp khắc phục những tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện, quản lý công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng.