Hoạt động khối chính quyền

Ban KT-XH, HĐND phường thẩm tra các tài liệu phục vụ kỳ họp thứ VI – HĐND phường.
Ngày đăng 22/06/2018 | 16:58  | Lượt xem: 213

Chiều ngày 22/6/2018 tại phòng họp số 2, thành viên Ban KT_XH, HĐND phường Phúc Lợi đã tiến hành thẩm tra các tài liệu phục vụ kỳ họp thứ VI – HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ VI - HĐND phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2016 – 2021, thành viên của ban đã thẩm tra các văn bản tài phục vụ cho kỳ họp như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách năm 2017; báo cáo công tác thu – chi ngân sách 6 tháng đầu, phương hướng thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; tờ trình của UBND phường về phân bổ nguồn CCTL, nguồn kết dư, nguồn sự phòng năm 2018 và dự thảo các nghị quyết của HĐND phường trình tại kỳ họp.

Tại buổi thẩm tra trên cơ sở từng lĩnh vực các thành viên của ban đã thống nhất cao với nội dung các tài liệu được trình tại kỳ họp thứ VI – HĐND phường. Đồng thời, thẳng thắn đóng góp, nêu lên những ý kiến của mình đối với từng văn bản được đưa ra thẩm tra tại hội nghị còn cần phải xem xét, điều chỉnh, bổ sung các nội dung, số liệu còn thiếu, chưa đúng. Đồng thời cùng nhau trao đổi, thảo luận với các công chức chuyên môn liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong báo cáo đề ra cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và những số liệu cần làm rõ hơn để cùng đi đến thống nhất chung…

Kết thúc hội nghị bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng ban KT-XH đã ghi nhận sự đóng góp ý kiến của các ông bà thành viên trong ban. Trên cơ sở các ý kiến đó thường trực ban sẽ bổ sung vào báo cáo thẩm tra và trình tại kỳ họp thứ VI - HĐND phường sẽ diễn ra vào ngày 29/6/2018.