Hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế phường Phúc Lợi tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ VI khóa III nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 23/06/2018 | 11:38  | Lượt xem: 166

Chiều ngày 22/6/2018 tại phòng họp số 2, Ban pháp chế HĐND phường Phúc lợi họp để thẩm tra các văn bản phục vụ kỳ họp thứ VI khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hảo – trưởng ban pháp chế HĐND phường chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí  là thành viên ban Pháp chế HĐND phường.    

Thực hiện nhiệm vụ theo Luật định. Ban pháp chế  đã thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2017, tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm phương hướng thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2018, dự thảo nghị quyết về tình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Tại hội nghị có 4 ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung: Về thể thức văn bản, nội dung trình bày, bố cục của dự thảo Nghị quyết. Hội nghị Cơ bản Nhất trí với kết quả đạt được của UBND nêu trong báo cáo, tuy nhiên đề nghị UBND phường cần có những giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm tồn tại liên quan đến trật tự đô thị, Vệ sinh môi trường. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên ban pháp chế. Đồng chí Nguyễn Thị Hảo – trưởng ban pháp chế đã tổng hợp các ý kiến và soạn thảo báo cáo thẩm tra của ban để trình tại kỳ họp thứ VI HĐND phường Khóa III nhiệm kỳ 2016-2021.