Hoạt động khối chính quyền

Kỳ họp thứ VI, HĐND phường Phúc Lợi khoá III nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 29/06/2018 | 13:48  | Lượt xem: 341

Chiều ngày 28/6/2018, HĐND phường Phúc Lợi khóa III, nhiệm kỳ 2016-202 tổ chức kỳ họp thứ VI, để đánh tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; xem xét các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND phường.

Ông Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường khai mạc kỳ họp.

Tới dự kỳ họp có bà Phan Thị Thu Hằng - quận ủy viên, Chủ tịch liên đoàn lao động quận, cán bộ phụ trách phường; các ông bà Đại biểu HĐND phường; thường trực UBND-UBMTTQ, Ban chấp hành Đảng bộ phường, trưởng các ngành đoàn thể, bộ phận chuyên môn UBND phường.

Tại kỳ họp, HĐND phường Phúc Lợi tiến hành xem xét các báo cáo của thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND phường.

6 tháng đầu năm được sự quan tâm của Quận Ủy-HĐND-UBND quận Long Biên, sự nỗ lực, đoàn kết của các ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn và tổ dân phố, phường Phúc Lợi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thu ngân sách nhà nước đạt 98,6%; chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc đạt 250%; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 100%; công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn, dịch vụ công mức độ 3,4 triển khai thực hiện.   Công tác chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội, y tế giáo dục được quan tâm thực hiện có hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo giữ vững vv...    

Tại kỳ họp thực hiện chất vấn , trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm  

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, HĐND phường đã thảo luận và quyết nghị thông qua 03 Nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017.

- Nghị quyết phân bổ nguồn cải cách tiến lương, nguồn kết dư, nguồn dự phòng năm 2018.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chương trình cấp ủy, Nghị quyết HĐND, chương trình kế hoạch công tác năm 2018.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung kỳ họp thứ VI-HĐND phường Phúc Lợi khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình và thành công tốt đẹp./.