Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, BBT Trang TTĐT phường Phúc Lợi tháng 6/2018
Ngày đăng 05/07/2018 | 16:20  | Lượt xem: 170

Sáng ngày 05/7/2018, tại phòng họp 1 phường Phúc Lợi, Ban chỉ đạo CNTT và BBT Website - BBT Đài phát thanh phường đã họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND, Phó trưởng ban chỉ đạo CNTT, Phó trưởng ban biên tập cổng TTĐT. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (BCĐ); Ban biên tập trang Thông tin điện tử kiêm Ban biên tập đài phát thanh phường (BBT).

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. 6 tháng đầu năm BCĐ và BBT đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các công việc có liên quan, các thành viên đã bám sát nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra: Tổng số tin bài đăng trên cổng thông tin điện từ quận: 17 (08 tin hoạt động, 09 bài viết chuyên sâu); cổng phường: 182 (164 tin hoạt động; 18 bài chuyên sâu). Về cơ bản cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đều sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng để xử lý công việc. Bộ phận TNHS&TKQ  duy trì tốt đảm bảo không có hồ sơ xử lý chậm muộn. Các sự cố về cơ sở hạ tầng đều được xử lý kịp thời đảm bảo không gây ảnh hưởng đến công việc của các bộ phận. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại:

  • Kế hoạch mô hình cơ quan điện tử chưa rõ nội dung, không có kinh phí thực hiện đi kèm.
  • Công tác định hướng tin bài trong quý I chưa đảm bảo.
  • Còn văn bản xử lý quá hạn trên phần mềm QLVB&ĐHTN.
  • Nhập thiếu đánh giá cán bộ công chức năm 2017
  • Việc ứng dụng CNTT trong cuộc họp, cụ thể việc sử dụng slide báo cáo của một số bộ phận là chưa chủ động.

Tất cả những tồn tại của 6 tháng đầu năm đều được khắc phục theo thông báo kết luận hàng tháng, đến thời điểm hiện tại về cơ bản tồn tại đã được khắc phục hết.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, BBT phường tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam kết luận và đề nghị các ngành, các bộ phận trong 6 tháng cuối năm 2018 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

  • Bổ sung kết quả khắc phục tồn tại theo thông báo kết luận vào báo cáo kết quả hàng tháng.
  • Đảm bảo tốt công tác định hướng tin bài , tổng hợp báo cáo đến lãnh đạo 2 khối  trước ngày đánh giá cán bộ công chức.
  • Khối Đảng – đoàn thể tăng cường ứng dụng slide báo cáo trong các cuộc họp hội nghị.
  • Hướng dẫn lại quy trình xử lý văn bản cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng.