Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị tuyên truyền Luật xây dựng và Luật quản lý sử dụng tài sản công
Ngày đăng 16/08/2018 | 10:31  | Lượt xem: 277

Sáng ngày 16/8/2018, tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật xây dựng và Luật quản lý sử dụng tài sản công.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, PCT UBND phường; các đồng chí BTCB  - TTDP – TBCTMT – Thành viên 14 tổ hòa giải và đại diện các hộ dân trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe  đ/c Phạm Thị Phượng - Phó trưởng phòng kiểm soát TTHC vụ Pháp chế  Thanh tra Chính phủ  trình bày những nội dung cơ bản, những điểm cần lưu ý của Luật xây dựng  và Luật quản lý sử dụng tài sản công

Theo đó, ngày 18/6/2014 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa VIII đã thông qua Luật xây dựng. Luật Xây dựng gồm 10 chương, 168 điều có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015. Luật Xây dựng 2014 là công cụ quan trọng kiểm soát đầu tư của mọi nguồn vốn, đảm bảo an toàn cộng đồng, chống thất thoát, được thảo luận nhiều lần và có sự thống nhất cao. Phạm vi của Luật Xây dựng (sửa đổi) điều chỉnh các hoạt động đầu tư xây dựng từ khâu quy hoạch xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cho đến khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng, áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn.   Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 gồm 10 Chương, 134 Điều, tăng 04 chương, 95 điều so với Luật Quản lý, sử dụng TSNN năm 2008. Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với tài sản công là tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan”.

Qua buổi tuyên truyền, các đại biểu dự hội nghị có thể hiểu, nắm được những nội dung cơ bản nhất của Luật xây dựng; Luật quản lý sử dụng tài sản công, đồng thời sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền pháp luật đến tất cả mọi người dân trên đại bàn phường.

Toàn cảnh hội nghị: