Hoạt động khối chính quyền

UBND phường Phúc Lợi phối hợp phòng VHTT quận Long Biên hướng dẫn tổ chức Tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng tới các TDP.
Ngày đăng 20/08/2018 | 10:33  | Lượt xem: 357

Thực hiện Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 18/7/2018 của UBND quận Long Biên về tổ chức Tọa đàm thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Long Biên, ngày 16/8/2018, UBND phường Phúc Lợi phối hợp phòng VHTT quận, hướng dẫn 14 tổ trưởng Tổ dân phố triển khai tổ chức Tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai tổ chức Tọa đàm có đồng chí Lê Thị Hương – Phó trưởng phòng VHTT quận Long Biên, đồng chí Trần Thu Hà – chuyên viên phòng VHTT.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hương đã triển khai hướng dẫn tới các ông, bà tổ trưởng TDP kịch bản chi tiết Hội nghị Tọa đàm, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức và định hướng nội dung thảo luận tại buổi tọa đàm. Cụ thể, các ý kiến tọa đàm  cần được định hướng trên cơ sở đặc điểm riêng của từng tổ dân phố, đi thẳng vào vấn đề giải pháp. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các hộ gia đình tại địa bàn, các đồng chí chủ trì tọa đàm tiếp thu, tổng kết để rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp giúp việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại tổ dân phố mình được thiết thực, hiệu quả.

Trên cơ sở hướng dẫn chi tiết của lãnh đạo phòng VHTT quận và kế hoạch của phường xây dựng, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố đã tiếp thu và thống nhất quan điểm triển khai tổ chức Tọa đàm tại cơ sở theo chỉ đạo của lãnh đạo quận, phường.