Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi giao ban cơ quan tháng 8/ 2018
Ngày đăng 24/08/2018 | 17:55  | Lượt xem: 172

Chiều ngày 24/8/2018, UBND phường Phúc Lợi tổ chức họp giao ban cơ quan đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai công tác tháng 9/2018.

Đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì. Dự họp có các đồng chí trong Thường trực UBND, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan phường.

 Tháng 8/2018, UBND phường đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội , an ninh quốc phòng; duy trì thực hiện hiện kỷ cương hành chính; quy tắc ứng xử; hoạt động mô hình cơ quan điện tử, mô hình một cửa thân thiện và gần dân; giải quyết đơn thư; công tác trật tự đô thị-trật tự xây dựng & vệ sinh môi trường; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm cách mạnh tháng 8 và quốc khánh 2/9; tổng kết “ Tháng hành động vì trẻ em”, công tác hè năm 2018 và Khánh thành nhà văn hóa tổ dân phố số 13.

Tại hội nghị có 10 ý kiến phát biểu trao đổi làm rõ thêm các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2018.

Kết luận cuộc họp đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm  sau:  

1. Tập trung thu thuế ngoài quốc doanh, phí lệ phí, giá dịch vụ vệ sinh môi trường và các khoản thu đạt tỷ lệ thấp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách tháng 9/2018.

2. Duy trì thực hiện mô hình  một cử thân thiện gần dân và mô hình hoạt động tiếp dân giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư công dân hoàn thiện hồ sơ  đúng trình tự quy định pháp luật. 

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động nắm bắt công việc, bố trí thời gian thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả công việc.  

4. Rà soát và hoàn thiện hồ sơ phục vụ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn  IS0 9001:2015; chủ động kiểm soát tiến độ thực hiện các quy trình nội bộ và báo cáo kết quả theo thông báo số 970/TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND phường.