Hoạt động khối chính quyền

UBND Phường Phúc Lợi giao ban cơ quan tháng 9/2018
Ngày đăng 25/09/2018 | 09:51  | Lượt xem: 439

Chiều ngày 24/9/2018 tại phòng họp số1, UBND phường Phúc Lợi tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2018

Đồng chí Chu Thị Huế Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường trực UBND, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng UBND phường.

Tháng  9/2018, UBND phường  đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch đã đề ra, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành  của UBND phường. Tại cuộc họp có 11 ý kiến thảo luận tập trung vào các lĩnh vực công việc được giao.

Trên cơ sở thảo luận, kết luận tại cuộc họp đồng chí Chu Thị Huế Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; đồng chí đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần quan tâm khắc phục. Tháng 10/2018 yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức rà soát các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

2. Tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp thu ngân sách: Tiếp tục thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế ngoài quốc doanh, phí lệ phí và đôn đốc thu nợ đọng thuế.      

3. Phối hợp với UBMTTQ kiểm tra, đánh giá, chấm điểm đối với tuyến đường văn minh đô thị và các tuyến đường, ngõ tổ dân phố đăng ký “ Xanh - sạch - đẹp”. 

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động  mô hình “Bộ phận một cửa thân thiện, gần dân” và mô hình “Bộ phận tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo”.

5. Chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

6. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông , trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường./.