Hoạt động khối chính quyền

Phúc Lợi rà soát, đánh giá việc xây dựng “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp”
Ngày đăng 02/10/2018 | 10:26  | Lượt xem: 290

Thực hiện Công văn số 160/VHTT ngày 05/9/2018 của phòng VH&TT quận Long Biên về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện phong trào xây dựng “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp” phường Phúc Lợi đã chủ động tiến hành kiểm tra 14 tổ dân phố trên địa bàn phường.

14 giờ 30 ngày 01/10/2018 đoàn kiểm tra đánh giá của quận phối hợp cùng UBND và thường trực MTTQ phường đã xuống trực tiếp 14 tổ dân kiểm tra 11 tiêu chí quận ban hành. Qua kiểm tra 14/14 tổ dân phố đăng ký tham gia và tích cực thực hiện, đạt được hiệu quả rõ rệt; 100% các tổ dân phố thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây tại ban công, bồn hoa trước cửa nhà. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại:

- Tổ dân phố 4, 5, 6, 12, 13, 14 có diện tích đất trống hạn chế nên không có không gian để trồng thêm cây xanh. Tổ 5, 12, 13, 14 đã khắc phục bằng cách xây dựng khu vực tiểu cảnh tại những điểm vỉa hè rộng.

- Nguồn kinh phí triển khai thực hiện tại các TDP chủ yếu từ nguồn xã hội hóa và vận động nhân dân nên còn hạn chế.

- Vẫn còn hiện tượng để rác ra ngoài trước giờ thu gom do việc sắp xếp thời gian thu gom rác thải khó có thể đảm bảo phù hợp với 100% dân cư và ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan chung của một bộ phận nhỏ người dân còn hạn chế.

Kết quả 10/14 tổ đạt “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp”  04 tổ chưa đạt là tổ 2,3,4,6.

Qua kết quả này Phúc Lợi quyết tâm vận động các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị thực hiện chỉnh trang mặt tiền nhà ở, trụ sở…dần dần nâng cao ý thức của mỗi người dân, cơ quan đơn vị trên địa bàn phường hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên./.