Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi giao ban đánh giá kết quả hoạt động công tác 9 tháng đầu năm 2018.
Ngày đăng 04/10/2018 | 15:58  | Lượt xem: 224

Chiều ngày 4/10/2018, tại phòng họp số 1, Thường trực HĐND tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động HĐND phường 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Dự hội nghị có ông Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường;  bà Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường; thành viên 02 ban.

Tại hội nghị bà Nguyễn Thị Loan – Phó chủ tịch HĐND phường đã báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường 9 tháng đầu năm 2018. Báo cáo cho thấy: Trong  9 tháng Thường trực HĐND phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát thường xuyên việc thu gom rác theo phương án và công tác quản lý vẹ sinh môi trường trên địa bàn phường năm 2018. Thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với UBND phường về việc thực hiện nghị quyết và kết luận của thường trực HĐND tại kỳ giao ban trước; giám sát thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo chương trình đã đề ra. Tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề và 01 cuộc khảo sát về thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự dô thị, VSMT trên địa bàn phường..

Ban pháp chế tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề thực hiện công tác tuyển quân đợt 1/2018 và công tác phòng cháy chữa cháy tại 02 chợ trên địa bàn.

Ban KT-XH tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề và 02 cuộc khảo sát về công tác đảm bảo VSMT, VSATTP trên địa bàn phường. Đồng thời 02 ban HĐND làm tốt công tác giám sát thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Khảo sát công tác phòng cháy chữa cháy, ATTP, VSMt tại 02 chợ; công tác đảm bảo ANTT, ATTP tại các cụm di tích trong mùa lễ hội. ……

Duy trì hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri tại trụ sở của phường và thực hiện nghiêm túc các buổi tiếp dân theo lịch. Thông qua hoạt động tiếp công dân, đại biểu HĐND phường đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hướng dẫn công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chuyển đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

 Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phát biểu một số nội dung như: Công tác  xử lý những điểm tồn tại, hạn chế trong quản lý TTĐT-TTXD của UBND phường sau kết luận các cuộc giám sát; Tồn tại về sinh môi trường; công tác duy trì đảm bảo các tiêu chí Xanh – sạch – đẹp...…

Trên cơ sở các ý phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường kết luận. Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đồng chí đề nghị trong 3 tháng cuối 2018  thường trực HĐND và các ban HĐND phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong sau: Tập trung thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên về vệ sinh môi trường; thực hiện phương án thu gom rác thải trên địa bàn phường. Tăng cường giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATTP, VSMT  trên địa bàn. Các ban HĐND tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát thường xuyên đảm bảo chất lượng, khoa học, hiệu quả. Đối với UBND phường cần tập trung giải quyết các tồn tại mà đại biểu HĐND trong giám sát thường xuyên đã chỉ ra; Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định VSMT đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định; Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định VSATTP.