Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, BBT Trang TTĐT phường Phúc Lợi tháng 9/2018
Ngày đăng 05/10/2018 | 16:25  | Lượt xem: 165

Chiều ngày 04/10/2018, tại phòng họp 1 phường Phúc Lợi, Ban chỉ đạo CNTT và BBT Website - BBT Đài phát thanh phường đã họp đánh giá kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường tháng 9/2018

Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó chủ tịch UBND, Phó trưởng ban chỉ đạo CNTT, Phó trưởng ban biên tập cổng TTĐT. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (BCĐ); Ban biên tập trang Thông tin điện tử kiêm Ban biên tập đài phát thanh phường (BBT).

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tháng 9; BCĐ và BBT đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các công việc có liên quan, các thành viên đã bám sát nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra: Tổng số tin bài đăng trên cổng thông tin điện từ quận: 01 tin hoạt động, 03  bài chuyên sâu; cổng phường: 32 tin (28 tin hoạt động; 04 bài chuyên sâu). Về cơ bản cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đều sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng để xử lý công việc. Bộ phận TNHS&TKQ  duy trì tốt đảm bảo không có hồ sơ xử lý chậm muộn. Các sự cố về cơ sở hạ tầng đều được xử lý kịp thời đảm bảo không gây ảnh hưởng đến công việc của các bộ phận. Tuy nhiên trong tháng 9 vẫn còn một số tồn tại:

  • Còn tồn tại 01 email không sử dụng thường xuyên

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, BBT phường tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam kết luận và đề nghị các ngành, các bộ phận trong tháng 10 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

  • Duy trì thực hiện tốt các phần mềm ứng dụng đã được triển khai.
  • Duy trì định hướng tin bài và nâng cao chất lượng tin bài.
  • Duy trì tốt hoạt động dịch vụ công mức độ 3,4 của bộ phận TNHS&TKQ, thực hiện trả kết quả tại nhà đối với DVC mức độ 4.
  • Tiếp tục vận hành chuyên mục: “Long Biên đẹp – chưa đẹp” hướng tới kỉ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên.
  • Tiếp tục chạy thử nghiệm phần mềm ĐHTN mới theo hướng dẫn của quận
  • Tiếp nhận và hoàn thiện mô hình về hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND quận, UBND phường giao đoạn 2018 -2020.