Hoạt động khối chính quyền

Cụm thi đua văn thư lưu trữ số 4 tổ chức kiểm tra, chấm điểm chéo công tác văn thư lưu trữ.
Ngày đăng 16/10/2018 | 09:15  | Lượt xem: 220

Thực hiện văn bản số 155/NV-VTLT ngày 25/9/2018 của Phòng Nội vụ quận Long Biên về việc kiểm tra chéo công tác văn thư lưu trữ năm 2018, chiều ngày 15/10/2018, tại Phòng họp Đảng ủy - UBND phường Phúc Lợi, cụm thi đua văn thư lưu trữ số 4 gồm các phường Phúc Đồng, Phúc Lợi, Giang Biên, Sài Đồng đã tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác văn thư lưu trữ.

Chủ trì hội nghị kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Đông - Công chức văn phòng thống kê phường Phúc Đồng đại diện đơn vị cụm trưởng. Dự hội nghị còn có các đồng chí là cán bộ văn phòng của các đơn vị trong cụm.

Bám sát hướng dẫn của Phòng Nội vụ và tiến độ đề ra, các đơn vị đã chủ động xây dựng báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động công tác văn thư lưu trữ theo 7 nhóm tiêu chí và tự chấm điểm gửi về đơn vị cụm trưởng và các đơn vị khác trong cụm. Theo đó có 4/4 đơn vị trong cụm đạt mức xếp loại A. Tại hội nghị, các đơn vị đã được nghe đơn vị cụm trưởng báo cáo kết quả tổng hợp chấm điểm. Cụ thể phường Phúc Đồng đạt 97/100 điểm, phường Giang Biên đạt 94/100 điểm, phường Phúc Lợi và phường Sài Đồng đều đạt 86/100 điểm.

Sau khi nghe báo cáo, các đơn vị đã thảo luận và nhất trí biểu quyết với kết quả chấm điểm, cả 4/4 đơn vị xếp loại thi đua ở mức A. Căn cứ vào kết quả, các đơn vị đã tiến hành bình xét thi đua, thống nhất đề xuất khen thưởng đối với UBND phường Phúc Đồng - đơn vị cụm trưởng. Đây là đơn vị có kết quả chấm điểm cao nhất, với bề dày kinh nghiệm và trình độ chuyên môn về công tác văn thư lưu trữ đã có nhiều nội dung triển khai thực hiện có hiệu quả để các đơn vị còn lại học tập.

Công tác văn thư lưu trữ là một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo các đơn vị coi trọng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng gặp không ít những khó khăn như kinh phí cấp cho hoạt động này còn hạn chế trong khi khối lượng tài liệu cần chỉnh lý từ các năm 2015 trở về trước rất lớn, cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ đều kiêm nhiệm….Khắc phục những khó khăn, đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ đều thấy được vai trò trách nhiệm của mình, tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung trong công tác văn thư lưu trữ và đạt được những kết quả như đã nêu. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cách làm với các đơn vị làm tốt như UBND phường Phúc Đồng và các đơn vị khác để đạt kết quả cao hơn nữa./.