Hoạt động khối chính quyền

Hội đồng NVQS phường Phúc Lợi họp triển khai kế hoạch sơ tuyển sức khỏe NVQS, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
Ngày đăng 23/10/2018 | 14:38  | Lượt xem: 121

Chiều ngày 22/10, tại Hội trường UBND phường, Hội đồng NVQS phường tổ chức triển khai tới các tổ dân phố rà soát, nắm chắc thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọnvà gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, có chất lượng, đúng Luật NVQS.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS phường chủ trì cuộc họp để triển khai kế hoạch sơ tuyển, khám sức khỏe năm 2019. Cùng dự có các đồng chí là thành viên trong Hội đồng NVQS phường và 14 đồng chí tổ trưởng dân phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận các đối tượng thuộc phạm vi sơ tuyển, diện tạm hoãn, miễn làm NVQS, những vướng mắc trong quá trình sơ tuyển; Kế hoạch sơ tuyển sức khỏe, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019. 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt chỉ tiêu trên giao, trong các ngày từ 22/10 đến 30/10/2018 các tổ dân phố sẽ tổ chức sơ tuyển chính trị, đạo đức, sức khỏe, văn hóa của từng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là các nam công dân từ đủ 18 đến 25 tuổi chưa qua phục vụ tại ngũ và những công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Theo kế hoạch, công tác khám sơ tuyển sức khỏe sẽ diễn ra từ ngày 18/11 đến 19/11/2018.

Đ/c Chu Th Huế - Phó Bí thư Đng y, Ch tch UBND, Ch tch Hi đng NVQS phường

chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch sơ tuyển sức khỏe, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Toàn cảnh hội nghị triển khai kế hoạch sơ tuyển, tuyển chọn, gọi công dân nhập  ngũ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường đề nghị Ban CHQS phường hướng dẫn các tổ dân phố tổ chức sơ tuyển, thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở cơ sở. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường phát huy vai trò, trách nhiệm theo nhiệm vụ, địa bàn được phân công, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện. Chủ động phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nghĩa vụ quân sự. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh về công tác xét duyệt, sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2019 bảo đảm công khai, dân chủ, đúng đối tượng./.