Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, BBT Trang TTĐT phường Phúc Lợi tháng 10/2018
Ngày đăng 31/10/2018 | 11:59  | Lượt xem: 155

Sáng ngày 31/10/2018, tại phòng họp 1 phường Phúc Lợi, Ban chỉ đạo CNTT và BBT Website - BBT Đài phát thanh phường đã họp đánh giá kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường tháng 10/2018

Chủ trì hội nghị đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó trưởng ban chỉ đạo CNTT, Trưởng ban biên tập cổng TTĐT. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (BCĐ); Ban biên tập trang Thông tin điện tử kiêm Ban biên tập đài phát thanh phường (BBT).

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tháng 10; BCĐ và BBT đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các công việc có liên quan, các thành viên đã bám sát nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra: Tổng số tin bài đăng trên cổng thông tin điện từ quận: 01 tin hoạt động, 04  bài chuyên sâu; cổng phường: 33 tin (27 tin hoạt động; 06 bài chuyên sâu). Về cơ bản cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đều sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng để xử lý công việc. Bộ phận TNHS&TKQ duy trì tốt đảm bảo không có hồ sơ xử lý chậm muộn. Các sự cố về cơ sở hạ tầng đều được xử lý kịp thời đảm bảo không gây ảnh hưởng đến công việc của các bộ phận. Tuy nhiên trong tháng 9 vẫn còn một số tồn tại:

1.Tồn tại 02 tin bài đăng tải lên cổng TTĐT quận bị trả về.

2.Khối Đảng - đoàn thể chưa chủ động sử dụng slide trình chiếu trong các cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, BBT phường tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam kết luận và đề nghị các ngành, các bộ phận trong tháng 11 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đồng chí Phạm Hoài Nam chủ trì việc ban hành lại quy chế ban biên tập cổng thông tin điện tử kiêm ban biên tập đài truyền thanh phường.

2. Các bộ phận chuyên môn nghiêm túc thực hiện việc sử dụng hòm thư điện tử công vụ.

3. Khối Đảng – đoàn thể cần tăng cường sử dụng slide trong các cuộc họp, hội nghị.

4. Tiếp tục duy trì hoạt động phần mềm, ứng dụng và hoạt động của bộ phận TNHS&TKQ./.