Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại - Tố cáo và Luật tiếp công dân
Ngày đăng 01/11/2018 | 13:57  | Lượt xem: 240

Sáng ngày 01/1/2018, UBND phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại -Tố cáo; Luật Tiếp công dân.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, PCT UBND phường, các đồng chí BTCB, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, thành viên 14 tổ hòa giải và đại diện các hộ dân trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe đ/c Phạm Thị Phượng - Phó trưởng phòng kiểm soát TTHC vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ  giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm cần lưu ý của Luật Khiếu nại -Tố cáo và Luật tiếp công dân.

Theo đó, Luật tiếp công dân gồm 9 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014, Luật này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân.

Luật Khiếu nại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012 gồm 8 chương, 70 điều. Kế thừa quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành, Luật Khiếu nại tiếp tục quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại  

Luật  tố cáo năm 2018 gồm 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019. Luật tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa quy định của Luật tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với nhóm hành vi vi phạm pháp luật đó là hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được giải đáp các câu hỏi và các vấn đề liên quan đến Luật Khiếu nại - Tố cáo và Luật tiếp công dân.

Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường nắm vững các văn bản luật mới, tuân thủ các quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra, nhằm góp phần xây dựng ý thức cho người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật./.