Hoạt động khối chính quyền

Ban kinh tế xã hội giám sát việc quản lý, sử dụng và khai thác Nhà văn hóa tổ dân phố, Trung tâm VHTDTT phường năm 2018.
Ngày đăng 02/11/2018 | 08:52  | Lượt xem: 224

Thực hiện chương trình giám sát năm 2018, sáng 1/11/2018, Ban kinh tế xã hội - HĐND phường Phúc Lợi tổ chức giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa các tổ dân phố và trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường.

Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thị Yến - Trưởng ban kinh tế xã hội - HĐND phường làm trưởng đoàn; tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban kinh tế - xã hội phường, mời Thường trực HĐND, UBND phường, cán bộ Văn hóa xã hội, các ông bà trưởng ban quản lý nhà văn hóa , chủ nhiệm các câu lạc bộ cùng tham gia buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, đồng chí Lương Thị Yến Ngọc – Công chức VHXH phường đã báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng và khai thác nhà văn hóa và trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường thực hiện đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn háo tổ dân phố giai đoạn 2016 – 2020" năm 2018 cơ bản thực hiện đảm bảo các nội dung theo phương án đã được UBND quận phê duyệt: thành lập/kiện toàn Ban quản lý Nhà văn hóa, Ban chủ nhiệm các CLB Văn hóa văn nghệ, CLB Thể dục thể thao; tổ chức việc thông tin tuyên truyền, niêm yết văn bản đảm bảo đúng quy định; phối hợp tổ chức các hoạt động hội họp, hội nghị chuyên đề tại nhà văn hóa theo nhu cầu của người dân, tổ chức trực, mở cửa phòng đọc…

Các ông, bà trong đoàn giám sát và trưởng ban quản lý nhà văn hóa đã trao đổi thắng thắn, khách quan về những kết quả đã đạt được và khó khăn trong tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng nhà văn hóa. Đồng thời đã chỉ ra một số tồn tại như công tác duy trì hoạt động các câu lạc bộ của phường; cách bài trí để khai thác tối đa hiệu quả sử dụng tại nhà văn hóa tổ dân phố và trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường; công tác thanh toán kinh phí cho các câu lạc bộ còn chậm; công tác kiểm tra hoạt động đối với các nhà văn hóa, câu lạc bộ; việc lưu giữ hồ sơ quản lý chưa khoa học …

Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn nhấn mạnh mục đích cuộc giám sát là thảo luận, thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý sử dụng và khai thác Nhà văn hóa tổ dân phố. Đề nghị UBND phường và Ban quản lý nhà văn hóa tổ dân phố tập trung, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong quá trình giám sát; Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các ban quản lý, các câu lạc bộ để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa các tổ dân phố trên địa bàn phường theo đề án “ Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác NVH tổ dân phố, trung tâm VH-TT phường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020”.