Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, BBT Trang TTĐT phường Phúc Lợi tháng 11/2018
Ngày đăng 29/11/2018 | 17:41  | Lượt xem: 206

Sáng ngày 29/11/2018, tại phòng họp 1 phường Phúc Lợi, Ban chỉ đạo CNTT và BBT Website - BBT Đài phát thanh phường đã họp đánh giá kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường tháng 11/2018

Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, phó chủ tịch UBND, Phó trưởng ban chỉ đạo CNTT, Phó trưởng ban biên tập cổng TTĐT. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (BCĐ); Ban biên tập trang Thông tin điện tử kiêm Ban biên tập đài phát thanh phường (BBT).

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tháng 11; BCĐ và BBT đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các công việc có liên quan, các thành viên đã bám sát nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra: Tổng số tin bài đăng trên cổng thông tin điện từ quận: 01  bài chuyên sâu; cổng phường: 28 tin (27 tin hoạt động; 01 bài chuyên sâu). Về cơ bản cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đều sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng để xử lý công việc. Bộ phận TNHS&TKQ duy trì tốt đảm bảo không có hồ sơ xử lý chậm muộn. Các sự cố về cơ sở hạ tầng đều được xử lý kịp thời đảm bảo không gây ảnh hưởng đến công việc của các bộ phận.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, BBT phường tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam kết luận và đề nghị các ngành, các bộ phận trong tháng 11 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Giao đ/c Nguyễn Bá Toàn - Cán bộ CNTT:

- Tiếp tục khắc phục những tồn tại sau kiểm tra mô hình cơ quan điện tử

- Hướng dẫn lại việc sử dụng phần mềm ứng dụng điều hành tác nghiệp cho các đ/c còn hạn chế.

2. Giao đc Lương Thị Yến Ngọc - Công chức VHTT:

- Phối hợp với đồng chí tuyên giáo Đảng ủy xây dựng định hướng tin bài hàng tuần. Bắt đầu từ tuần 1 tháng 12/2018.

- Xây dựng lại dự thảo quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của BBT cổng TTĐT và đài truyền thanh phường xong trước ngày 05/12/2018 và gửi các thành viên BBT.

3. Duy trì tốt hoạt động dịch vụ công mức độ 3,4 của bộ phận TNHS&TKQ, thực hiện trả kết quả tại nhà đối với DVC mức độ 4.

4. Tiếp tục vận hành phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp do thành phố triển khai và phần mềm ĐHTN quận triển khai./.