Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi giao ban công tác tháng 11/2018
Ngày đăng 07/12/2018 | 17:23  | Lượt xem: 196

Chiều ngày 07/12/2018 tại phòng họp số 1, HĐND phường Phúc Lợi họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018.

Chủ trì cuộc họp ông Dương Ngọc Dũng Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND phường. Dự họp có các ông, bà trong thường trực HĐND, UBND và thành viên các ban HĐND phường.  

Thay mặt thường trực HĐND, bà Nguyễn Thị Loan Phó chủ tịch HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2018.  

Tại cuộc họp có 02 ý kiến tập trung vào các lĩnh vực: Giải phóng mặt bằng; quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

 Kết luận cuộc họp, ông Dương Ngọc Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị tháng 12/2018 thường trực HĐND, các ban HĐND phường tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:    

- Duy trì trực tiếp công dân theo định kỳ của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND. Tập trung cho kỳ họp thứ 7, HĐND phường dự kiến tổ chức vào ngày 26/12/2018, đặc biệt quan tâm làm tốt việc chuẩn bị dự thảo, thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo thời gian chất lượng; chuẩn bị các bước quy trình bầu bổ sung UVUB, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND phường bầu đúng quy định.  .

- UBND phường phối hợp với các phòng ban chức năng quận tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm tồn tại dự án đường 21m; đôn đốc công ty Him Lam khẩn trương làm hoàn trả đoạn đường tử mương đá đến công ty cổ phần X 26; Có biện pháp xử lý triệt để đàn gia súc thả rông và  các tồn tại trong công tác quản lý trật tự đô thị ./.