Hoạt động khối chính quyền

Đại biểu HĐND phường tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ VII - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 10/12/2018 | 16:08  | Lượt xem: 207

Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 12 năm 2018, Đại biểu HĐND phường Phúc Lợi đã tổ chức tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ VII - HĐND phường khoá III tại 05 đơn vị bầu cử trên toàn phường.

Tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử tri có các đồng chí lãnh đạo Đảng, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường; Các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện các bộ phận chuyên môn của UBND phường và cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường.

Tại mỗi đơn vị bầu cử, các đại biểu HĐND phường trình bày tới cử tri Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018; Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ VI - HĐND phường khóa III; Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VII - HĐND phường. Kỳ họp thứ VII - HĐND phường khoá III dự kiến diễn ra trong ngày 26/12/2018 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND phường trình tại kỳ họp; nghe thông báo của Uỷ ban MTTQ phường về công tác xây dựng chính quyền năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, các cử tri đều nhất trí với nội dung báo cáo của UBND phường Phúc Lợi về tình hình thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, cũng như bày tỏ sự ghi nhận đối với những kết quả mà phường Phúc Lợi đã đạt được trên mọi mặt trong thời gian qua. Bên cạnh đó, trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, đóng góp, các cử tri đã phát biểu bày tỏ những ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND phường xung quanh các vấn đề như: Quan tâm đến công tác phát triển kinh tế, giải quyết các tồn tại GPMB một số dự án, công tác quản lý đất công; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, lĩnh vực văn hóa xã hội...

Thay mặt Đại biểu HĐND phường, các vị đại biểu HĐND phường đã tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị và đề nghị UBND phường kiểm tra, xử lý những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận đầy đủ những ý kiến, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của phường để tổng hợp và chuyển đến các phòng, ban, ngành chức năng xem xét giải quyết trả lời đối với cử tri trong thời gian sớm nhất./.