Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi tổ chức Kỳ họp thứ VII khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 27/12/2018 | 10:57  | Lượt xem: 204

Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra trong một ngày 26/12/2018. Tại kỳ họp HĐND phường xem xét, thảo luận các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; tình hình hoạt động của HĐND và xem xét các tờ trình của HĐND, UBND phường; nghe thông báo về hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ phường năm 2018.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Dương ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ-HĐND-UBND-Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Đại biểu HĐND phường, trưởng các ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn UBND phường.  

Đồng chí  Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường khai mạc kỳ họp. Tại kỳ họp đồng chí Phạm Hoài Nam Phó chủ tịch UBND phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường. Năm 2018, thực hiện chủ đề của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề “ Vì một quận Long Biên xanh-sạch-đẹp”, hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên. Bám sát sự chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND, UBND quận Long Biên, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ phường, ngay từ đầu năm UBND phường tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội, bằng nhiều giải pháp đổi mới và sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đạt được những kết quả quan trọng: Hoàn thành 100% chỉ tiêu quận và HĐND phường giao, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao như: Thu ngân sách  đạt 153,7 % KH ; giảm nghèo 8 hộ đạt 400% KH; giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước 0,58%o; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 là 0,38%; tỷ lệ hộ dân cư được  công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa ” đạt 92,1%; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” 10 tổ vượt chỉ tiêu giao...

Tại kỳ họp, HĐND phường thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua chất vấn về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của phường, tình hình giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri quan tâm; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 8 người giữ chức vụ do HĐND phường bầu; bầu bổ xung thành viên ủy viên UBND phường.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung kỳ họp thứ 7 HĐND phường Phúc Lợi  khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, HĐND phường đã thảo luận và quyết nghị thông qua 10 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND phường

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội  năm 2019, đề nghị UBND phường, các ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề của thành phố và triển khai chủ đề “ Hành động vì một quận Long Biên sáng - xanh - sạch- đẹp - văn minh”; tập trung thực hiện tốt các chương trình cấp ủy, Nghị quyết HĐND, chương trình kế hoạch công tác năm 2019./.