Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 26/12, tổng kết công tác Dân số KHHGĐ năm 2018
Ngày đăng 27/12/2018 | 15:55  | Lượt xem: 141

Chiều ngày 25/12/2018 tại phòng họp số 1, UBND phường đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 57 năm truyền thống công tác DS, tổng kết công tác DS - KHHGĐ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường - Trưởng ban DS - KHHGĐ; TT TDP, CTV DS – KHHGĐ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đậu Thị Linh – Chuyên trách Dân số KHHGĐ đã báo cáo kết quả công tác năm 2018, các chỉ tiêu đạt được :

- Dân số ngày 01/01/2018: 14548 người

- Dân số ngày 01/12/2018: 14714 người

- Số trẻ sinh năm 2018( Tính từ tháng 12/2016 đến 11/2018) là 256 trẻ đạt 17.55%o giảm 0,56%0 so với năm 2017

- Sinh con thứ 3+: 04 trường hợp chiếm 1.56%  giảm 0,38% so với năm 2017. Các trường hợp sinh con thứ 3 ở các tổ dân phố 1,2,3,7.

- Dụng cụ tử cung: chỉ tiêu giao 90 – thực hiện : 90 đạt 100%

- BCS chỉ tiêu giao 820, thực hiện 820 đạt 100 %

- Thuốc uống tránh thai chỉ tiêu giao 270, thực hiện 270 đạt 100%

- Thuốc tránh thai tiêm chỉ tiêu giao 15, thực hiện 15 đạt 100%

- Thuốc tránh thai cấy chỉ tiêu giao 1, thực hiện 1 đạt 100%

Thực hiện đề án nâng cao chất lượng dân số giai đoạn 2016 - 2020. Công tác DS đã đạt được những kết quả khả quan 100% bà mẹ mang thai trên địa bàn phường dược tư vấn về sinh và sàng lọc trước sinh, 90 % trẻ sinh ra được sàng lọc sau sinh, tổ chức tham khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 50 trường hợp thanh niên sinh sống trên địa bàn phường

Phương hướng hoạt động năm 2018:  Đ/c Nam nhấn mạnh CB thường trực  cần phối hợp trong công tác hơn với TDP, cập nhập kịp thời các biến động, cần quan tâm đến chỉ số sinh con thứ 3 trên địa bàn phường, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn vận động thiết thực tới các đối tượng có nguy cơ cao sinh con thứ 3 trên địa bàn phường. Cần tiếp tục phát huy và bảo vệ các chỉ số đã đạt được của công tác DS - KHHGĐ trong năm 2019

Kết thúc hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam – ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường yêu cầu các TDP cần phồi hợp và quan tâm hơn đến công tác dân số trên địa bàn phường, Cán bộ chuyên trách cần sâu sát  trong công tác để nắm vững địa bàn để đạt được các chỉ tiêu quận giao theo KH năm 2019.