Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày đăng 28/12/2018 | 15:05  | Lượt xem: 392

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, bám sát sự chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND, UBND quận Long Biên, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ phường, ngay từ đầu năm UBND phường đã tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Bằng nhiều giải pháp đổi mới và sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của phường Phúc Lợi đã đạt được những kết quả quan trọng.

Thực hiện quyết định số 6389/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2018 của quận Long Biên, UBND phường được UBND quận giao 6 chỉ tiêu gồm các chỉ tiêu: Tổng thu ngân sách nhà nước kế hoạch giao 56.289.030.000 đồng; Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước kế hoạch giao 0,06%o; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước kế hoạch giao 0,01%; Số hộ thoát nghèo trong năm 02 hộ; Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 88%; tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” 9 tổ. Bên cạnh 6 chỉ tiêu quận giao, HĐND phường giao 01 chỉ tiêu về số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu. Kết quả thực hiện đối với từng chỉ tiêu như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước thực  hiện 86.494.765.000 đồng đạt 153,7 % kế hoạch giao. Giảm tỷ suất sinh thô thực hiện 0,58%o. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước phường thực hiện 0,38. Số hộ thoát nghèo trong năm đã thực hiện 8/2 hộ đạt 400% kế hoạch. Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 92,1% . Số tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” là 10 tổ, đạt 71,4%. Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu thực hiện 4/4 hồ sơ đề nghị quận công nhận QSDĐ.

Kết quả thực hiện đối với từng chỉ tiêu giao cho thấy phường đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giao đối với 6 chỉ tiêu quận giao, hoàn thành 01 chỉ tiêu do HĐND phường giao. Bên cạnh các chỉ tiêu pháp lệnh, 100% chỉ tiêu kế hoạch phòng ban quận giao cho các ngành, bộ phận chuyên môn phường thực hiện đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức như: Dân số KHHGĐ đạt 6/6 chỉ tiêu; Lao động thương binh xã hội đạt 5/5; quân sự đạt 2/2 chỉ tiêu; công an đạt 32/32 chỉ tiêu.

Năm 2018, phường Phúc Lợi không chỉ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu giao mà còn đạt được những kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực công tác như:

Thứ nhất, thực hiện tốt chủ đề của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề quận Long Biên“Vì một Long Biên xanh- sạch - đẹp”: UBND phường xây dựng tuyến đường hoa Phúc Lợi và nhiều mô hình tổ dân phố xanh-sạch-đẹp có hiệu quả.

Thứ hai, công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu công việc giao.100% hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ chậm muộn, không có đơn thư khiếu kiện đến TTHC. Tiếp tục thực hiện dịch vụ công mức độ 3-4 và trả kết quả tại nhà cho công dân.

Thứ ba, hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được tập trung thực hiện, hướng về cơ sở thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì, tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”  vượt KH giao; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị trong năm, đặc biệt tổ chức thành công lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên và hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018.

Thứ tư, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo, lao động việc làm, cai nghiện may tuý, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả cao.

Thứ năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn được đảm bảo, ổn định giữ vững, không để xảy ra trọng án.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, UBND phường Phúc Lợi vẫn đánh giá còn một số mặt tồn tại, hạn chế như các vi phạm trật tự đô thị chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm, vẫn còn tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè để bán hàng dọc tuyến đường 21m, dựng quán bán hàng trên đất nông nghiệp; Tình trạng một số hộ gia đình còn để rác ra hè, đường và đổ rác chưa đúng giờ, đúng nơi quy định; Tình trạng đổ trộm phế thải tại khu vực bãi còn diễn ra; Vi phạm về biển hiệu, biển quảng cáo chưa được xử lý triệt để; Việc thực hiện các quy trình nội bộ giải quyết công việc, các kết luận của lãnh đạo, kiểm soát đầu việc theo kế hoạch, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức, lao động hợp đồng hiệu quả chưa cao.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá nguyên nhân, năm 2019 UBND phường sẽ tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao năng lực, hiệu quả của chính quyền trên mọi lĩnh vực nhằm đẩy mạnh công tác cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ gắn với đánh giá cán bộ, công chức, kiên quyết trong việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong quá trình thực thi công vụ. Phát huy kết quả đã đạt được năm 2018, UBND phường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019./.