Hoạt động khối chính quyền

UBND Phường Phúc Lợi triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng 08/01/2019 | 17:07  | Lượt xem: 133

Chiều ngày 08/01/2019 tại phòng họp số 1, UBND phường Phúc Lợi họp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp. Dự  họp  có các đồng chí trong Thường trực UBND, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng UBND phường.

Sau khi nghe các đồng chí Phó chủ tịch UBND phường phụ trách các khối báo cáo nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các ý kiến đóng góp của hội nghị. Đồng chí Chu Thị Huế Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường nêu rõ năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, yêu cầu các ngành, bộ phận chuyên môn thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm của thành phố, của quận. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ hoàn thành, đồng thời đề ra các biện pháp, giải pháp có tính khả thi cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành chỉ tiêu cả giai đoạn 2016-2020./.