Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi giám sát công tác giải quyết kiến nghị cử tri
Ngày đăng 27/03/2019 | 10:50  | Lượt xem: 120

Sáng ngày 26/3/2018, Thường trực HĐND phường Phúc Lợi giám sát công tác giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ VII-HĐND phường.

Ông Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường chủ trì; dự buổi giám sát có bà  Chu Thị Huế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các ông, bà trong đoàn giám sát và các công chức liên quan đến việc trả lời kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND phường trong 3 tháng đầu năm 2019; Qua  ý kiến của đoàn giám sát, đại diện một số bộ phận giải trình làm rõ. Bà Chu Thị Huế Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến và cho biết: Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND phường nghiêm túc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xem xét, giải quyết và trả lời cử tri, một số ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc  đáp ứng lòng mong đợi của cử tri. Bên cạnh còn một số ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết hoặc tiến độ giải quyết còn chậm (do không thuộc thẩm quyền), UBND phường đề nghị sớm xem xét, giải quyết và có sự phối hợp để cùng giải quyết, không để kéo dài, gây bức xúc cho cử tri.

  Ông Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND kết luận buổi giám sát: Nhìn chung các kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân và các bộ phận chuyên môn tiếp thu và trả lời, việc giải quyết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật,  đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Để nâng cao hiệu quả giải quyết các kiến nghị cửa tri, trong thời gian tới: UBND phường cần tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, bộ phận chuyên môn thực hiện việc giải quyết các  kiến nghị của cử tri. Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng. Đối với các ý kiến có tính chất phức tạp, đòi hỏi phải có thời gian giải quyết, UBND phường chỉ đạo chuyên môn xây dựng lộ trình giải quyết; đối với các kiến nghị mang tính thông tin cho cử tri, cần sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan để trả lời đầy đủ các nội dung, tránh tình trạng cùng một vấn đề mà cử tri phải kiến nghị nhiều lần./.