Hoạt động khối chính quyền

Kết quả bước đầu của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 trên địa bàn phường Phúc Lợi
Ngày đăng 04/04/2019 | 10:19  | Lượt xem: 125

Thực hiện quyết định 772/QĐ-TTG về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ngày 01/4/2019 phường Phúc Lợi đã tổ chức ra quân điều tra ở 31 địa bàn trên địa bàn phường.

Sau 3 ngày ra quân cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn phường Phúc Lợi đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: Tổng số hộ đã điều tra đạt 1653 hộ (đạt tỉ lệ 31,69%) với 6150 nhân khẩu thực tế thường trú; một số địa bàn đạt kết quả điều tra cao như:

- Địa bàn tổ 13 (từ ngõ 195/16 đến giáp công ty Minco) đã điều tra được 156/191 hộ đạt 81,68%.

- Địa bàn tổ 6 (từ ngõ 197 đến ngách 201/50) đã điều tra được 120/164 hộ đạt 73,17%.

- Địa bàn tổ 3 (từ đê sông Đuống đến ngõ 145/26) đã điều tra được 92/130 hộ đạt 70,77%.

Để đạt được kết quả điều tra, thu thập thông tin nói trên, các điều tra viên đã rất nhiệt tình, tích cực nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn:

- Các hộ dân có mặt tại hộ không nhiều, thường là các buổi tối muộn nên thời gian thu thập thông tin không nhiều;

- Mặc dù cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn còn một số hộ gia đình không hỗ trợ cung cấp thông tin và còn gây khó khăn cho các điều tra viên (đặc biệt là một số hộ dân trong khu đô thị Vinhome Riverside).

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là sự kiện quan trọng với quốc gia 10 năm mới tiến hành một lần nhằm thu thập thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục vụ công tác đánh giá tình hình xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân vì vậy  người dân trên địa bàn phường Phúc Lợi đều có quyền và nghĩa vụ cung cấp chính xác thông tin nhân khẩu và nhà ở cho các điều tra viên qua đó góp phần vào công tác điều tra chung của toàn quốc gia.