Hoạt động khối chính quyền

Giao ban hoạt động HĐND phường quý I/2019
Ngày đăng 04/04/2019 | 10:36  | Lượt xem: 150

Chiều ngày 03/4/2019 tại phòng họp số , HĐND phường Phúc Lợi họp giao ban hoạt động HĐND phường Quý I/2019.

Chủ trì cuộc họp ông Dương Ngọc Dũng Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường. Dự  họp có các ông, bà trong thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và các ông, bà là thành viên các Ban của hội đồng nhân dân phường.  

 Thay mặt thường trực HĐND, bà Nguyễn Thị Loan - Phó chủ tịch HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường qúy I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019.   

Tại cuộc họp có 5 ý kiến phát biểu tập trung vào  lĩnh vực quản lý trật tự đô thị.  

Ông Phạm Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến và trả lời, giải trình một số nội dung ý kiến cuộc họp.        

Kết luận hội nghị, ông Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận kết quả đạt được của thường trực, các ban HĐND và đại biểu HĐND đã thực hiện trong quý I/2019. Quý II/2019 tập trung thực hiện một số nội dung   như sau: 

1. Đối với HĐND phường

- Thường trực HĐND

+ Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và tổ chức kỳ họp thứ VIII-HĐND phường

+ Thực hiện 2 cuộc giám sát:  Giám sát việc quản lý tài sản công đối với các nhà văn hóa tổ dân phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường và Giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Ban kinh tế - xã hội  khảo sát công tác quản lý TTĐT, tập trung vào các tuyến phố văn minh.

- Ban pháp chế thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật dân quân tự vệ và khảo sát việc thực hiện và chấp hành pháp luật tại các nghĩa trang trên địa bàn phường.

2. UBND phường tập trung chỉ đạo:

- Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

- Tập trung giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thử VIII-HĐND phường.  

- Xử lý nghiêm các trường hợp đổ phế liệu, chất thải rắn; các trường hợp bán thịt tươi sống trong khu dân cư; đôn đốc Công ty X26 sớm thi công hoàn trả lại đường cho nhân dân khối 2./.