Hoạt động khối chính quyền

Nghiệm thu, bàn giao đưa sử dụng công trình xây dựng Cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới các nhà văn hoá khối V
Ngày đăng 19/04/2019 | 16:24  | Lượt xem: 107

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, UBND phường Phúc Lợi tổ nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng nhà văn hóa khối V.

Đồng chí Phạm Hoài Nam – PCT UBND phường chủ trì hội nghị bàn giao. Dự hội nghị còn có các đơn vị tư vấn, thi công, ban giám sát cộng đồng, đại diện ban lãnh đạo các TDP khối V và trưởng các ngành, đoàn thể.

Công trình được bàn giao gồm 3 hạng mục chính: Xây dựng mới nhà văn hoá tổ 12, 13 với quy mô 2 tầng và cải tạo sửa chữa nhà văn hoá tổ 14. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.187 triệu đồng với các phòng chức năng đảm bảo đủ điều kiện thực hiện mô hình nhà văn hoá cấp quận theo QĐ 494/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên.

Chủ trương cải tạo, sửa chữa và xây mới công trình các nhà văn hóa tổ dân phố khối V đã tạo điều kiện cơ sở vật chất cho việc sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu về quy mô diện tích sử dụng trong công tác văn hóa, tuyên truyền góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong các tổ và hoàn thiện quy hoạch chung của phường.