Hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế HĐND phường Phúc Lợi giám sát chuyên đề thực hiện Luật dân quân tự vệ của UBND phường
Ngày đăng 31/05/2019 | 10:07  | Lượt xem: 152

Chiều ngày 30/5/2019 Ban pháp chế HĐND phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện Luật dân quân tự vệ của UBND phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Hảo - Trưởng ban pháp chế HĐND phường chủ trì cuộc họp. Dự họp có Đ/c Nguyễn Thị Loan - PCT HĐND phường; Đ/c Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND phường cùng thành viên ban pháp chế HĐND phường và các Đ/c trong ban chỉ huy quân sự phường.

Tại buổi làm việc đoàn giám sát đã được nghe ông Trần Xuân Hoàng - Phường đội trưởng báo cáo kết quả việc thực hiện Luật dân quân tự vệ từ 20/5/2018 đến 20/5/2019 của UBND phường Phúc Lợi.

Qua trao đổi thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác thực hiện Luật dân quân tự vệ. Tại hội nghị đã có 4 ý kiến xoay quanh việc thực hiện Luật dân quân tự vệ. Đ/c trưởng đoàn kết luận:

UBND phường đã chỉ đạo bộ phận quân sự xây dựng báo cáo phục vụ công tác giám sát đảm bảo đúng tiến độ, nội dung báo cáo bám sát kế hoạch và đề cương mà ban pháp chế đã đề ra.

Kết quả thực hiện Luật dân tự vệ của UBND phường thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng theo quy định của Luật. Để duy trì việc thực hiện Luật dân tự vệ lý tốt hơn nữa ban pháp chế HĐND phường đề nghị UBND phường quan tâm một số vấn đề sau:

- Cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về Luật dân quân tự vệ tới nhân dân trên địa bàn.

Tuyển chọn và huấn luyện lực lượng dân quân nòng cốt đảm bảo chất lượng, an toàn.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ ứng trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định.

- Thường xuyên quán triệt,giáo dục cho cán bộ,chiến sỹ dân quân có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần cách mạng, gương mẫu xung kích trong nhiệm vụ huấn luyện, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.