Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Ngày đăng 18/07/2019 | 16:51  | Lượt xem: 75

Sáng ngày 18/7/2019, Thường trực HĐND phường Phúc Lợi giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019.

Ông Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường chủ trì; dự buổi giám sát có ông Đinh Tiến Cương Phó Chủ tịch UBND phường cùng các ông, bà trong đoàn giám sát và các công chức liên quan.

Ông Đinh Tiến Cương Phó chủ tịch UBND phường báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phường. Tại buổi  làm việc các thành viên đoàn giám sát đã tập trung trao đổi, phân tích làm rõ thêm hồ sơ liên quan và tiến độ thực hiện một số dự án đang được triển khai trên địa bàn phường.  

Kết luận buổi giám sát Ông Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đánh giá tình hình thực hiện các dự án, phân tích những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế tồn tại trong công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019. Để phát huy hiệu quả đầu tư, 6 tháng cuối năm đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND và UBND phường cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:  

 -  Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát cộng đồng trong hoạt động quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn

 - UBND phường:

+ Phân bổ kế hoạch vốn đúng mục tiêu   tập trung vốn cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đồng thời việc bố trí vốn cho các dự án đảm bảo theo đúng các thủ tục quy định.

+ Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình đối với 03 dự án đang thi công.

+ Thanh quyết toán dứt điểm 03 dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán.

+ Hoàn thiện hồ sơ để thanh quyết toán  05 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

+  Hoàn thiện  và có văn bản  báo cáo UBND quận xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 03 dự án chuẩn bị đầu tư./.