Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng năm 2019
Ngày đăng 22/07/2019 | 10:54  | Lượt xem: 110

Sáng 20/7/2019 tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng trên địa bàn phường.

Dự khai mạc có đồng chí trung tá Trần Đức Hiệp - Chính trị viên phó, Ban CHQS quận Long Biên; đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Thành - Giảng viên khoa lịch sử đường lối quân sự, Học viện chính trị, Bộ Quốc phòng là giảng viên lớp học; Đại biểu phường có đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐ GDQP&AN phường; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường, trưởng các ban, ngành đoàn thể phường; cùng các đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố của 14 tổ dân phố và 90 học viên thuộc đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng là cán bộ công chức, đảng viên, hội viên của UBND phường, các đơn vị trường học, đoàn thể tại tổ dân phố.

Đ/c Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường,

Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN phường phát biểu khai mạc

lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN phường nhấn mạnh: " Giáo dục quốc phòng, an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội được chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. Là một địa phương đang trong quá trình tốc độ đô thị hóa nhanh, đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới về tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội. Gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh. Trong những năm vừa qua, bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, phường còn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được quận Long Biên đánh giá cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và an ninh, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTQ phường đã xác định công tác phổ biến giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn hiểu rõ các quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia, về xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay; thận thức rõ mối đe dọa an ninh quốc gia, đặc biệt là các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống.

Trên tinh thần đó đồng chí yêu cầu khóa học cần phải quán triệt thực hiện tốt một số nội dung:

1. Trong thời gian khóa diễn ra, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của phường, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia khóa học phải xây dựng tốt ý thức trách nhiệm, hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, đồng thời vận dụng linh hoạt những kiến thức được học vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Ban CHQS phường làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm tốt trang thiết bị cần thiết cho lớp học.

3. Kết thúc khóa học vận dụng tốt kiến thức đã được trang bị gắn với thực tiễn ở cơ sở mình để viết bài thu hoạch đạt chất lượng tốt.

Trong thời gian 4 ngày học, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh đối tượng 4 theo Thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Khóa học trang bị cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; vận dụng linh hoạt kiến thức được học vào thực tiễn góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Toàn cảnh buổi khai mạc lớp học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

cho đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng năm 2019

Đ/c Giảng viên Thượng tá, Nguyễn Minh Thành - Giảng viên khoa lịch sử đường lối quân sự, Học viện chính trị, Bộ Quốc phòng lên lớp giảng bài cho học viên

          Sau phần khai mạc, Thượng tá, Nguyễn Minh Thành – Giảng viên khoa lịch sử đường lối quân sự, Học viện chính trị, Bộ Quốc phòng lên lớp các nội dung chuyên đề theo kế hoạch.