Hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế HĐND phường Phúc Lợi giám sát chuyên đề công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường
Ngày đăng 25/07/2019 | 15:56  | Lượt xem: 163

Chiều ngày 25/7/2019 Ban pháp chế HĐND phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Lợi ( từ ngày 01/5/2019 đến 31/07/2019).

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hảo - Trưởng ban pháp chế HĐND phường chủ trì cuộc họp. Dự họp có Đ/c Nguyễn Thị Phương Linh – PCT UBMTTQ phường, Đ/c Đinh Tiến Cương - Phó chủ tịch UBND phường cùng thành viên ban pháp chế HĐND phường và các Đ/c công chức liên quan.

Tại buổi làm việc đoàn giám sát đã được nghe ông Đinh Tiến Cương – PCT UBND phường trình bày báo cáo kết quả công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn phường từ 01/5/2019 đến 31/72019 của UBND phường Phúc Lợi.

Qua trao đổi thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường. Tại hội nghị đã có 4 ý kiến xoay quanh việc quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường. Đ/c trưởng đoàn kết luận:

UBND phường đã chỉ đạo bộ phận địa chính xây dựng báo cáo phục vụ công tác giám sát đảm bảo đúng tiến độ, nội dung báo cáo bám sát kế hoạch và đề cương mà ban pháp chế đã đề ra.

UBND phường đã tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý nghiêm túc theo quy định. Nội dung giao ban đã đánh giá kết quả quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, chỉ rõ các tồn tại và chỉ đạo giải quyết. Để duy trì công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Lợi tốt hơn nữa, ban pháp chế HĐND phường đề nghị UBND phường quan tâm một số vấn đề sau:

- Tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân để thực hiện phương án thu gom,   vận chuyển rác thải trên địa bàn phường.

- Duy trì hoạt động của Câu lạc bộ “ Tình nguyện vì môi trường xanh – sạch – đẹp”

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh may mặc và các hộ chăn nuôi.

- Có biện pháp xử lý đối với một số hộ chăn nuôi trâu bò thả rông.