Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi họp triển khai kế hoạch và hướng dẫn bình xét, công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" năm 2019
Ngày đăng 19/08/2019 | 09:22  | Lượt xem: 240

Thực hiện kế hoạch 158/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND phường Phúc Lợi, ngày 14/8/2019, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH phường Phúc Lợi tổ chức họp triển khai kế hoạch và hướng dẫn bình xét, công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" năm 2019

Về dự và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện quy trình bình xét, công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" năm 2019 có đồng chí Lê Thị Hương - Phó trưởng phòng VHTT quận; các đồng chí trong BCĐ phường và các ông (bà) trong BVĐ 14 tổ dân phố.

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Hướng dẫn số 82/HD-BCĐ ngày 17/5/2019 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hà Nội; Thực hiện hướng dẫn số 01/HD-VHTT ngày 23/6/2019 của UBND quận Long Biên về việc hướng dẫn quy trình bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên địa bàn quận Long Biên năm 2019;

Quy trình bình xét, công nhận danh hiệu GĐVH, TDP văn hóa năm 2019 có một số điểm mới so với những năm trước.

Cụ thể, vai trò chủ trì việc triển khai thực hiện tại các TDP từ năm 2019 là các ông (bà) Tổ trưởng TDP thay vì Trưởng ban CTMT theo quy định cũ. Cũng theo Nghị định 122, thời gian hoàn thành việc bình xét GĐVH Hoàn thành trước 20/12 hàng năm, việc công nhận danh hiệu TDP văn hóa được thực hiện hàng năm. Những nội dung thay đổi trong tiêu chí bình xét, công nhận danh hiệu GĐVH, TDP được quy định tại điều 5, điều 6 và điều 12, điều 13 của Nghị định 122.

Hội nghị cũng đã nghe những ý kiến phản hồi từ phía BVĐ các tổ dân phố. Những khó khăn, vướng mắc của các TDP khi áp dụng quy trình mới đã được đại diện lãnh đạo phòng VHTT quận giải đáp, hướng dẫn cụ thể chi tiết.

Với mục đích Tiếp tục giữ vững, phát huy những thành tích đạt được của phong trào trong những năm qua, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; Nâng cao chất lượng mô hình “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” để các mô hình này thực sự là điển hình văn hóa, có sức lan tỏa sâu rộng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống ứng xử, giao tiếp của người Hà Nội; Góp phần thực hiện tốt nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Hội nghị triển khai kế hoạch phường Phúc Lợi đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị định 122 đến các thành viên trong BCĐ phường, BVĐ tổ dân phố, để việc thực hiện bình xét, công nhận danh hiệu GĐVH, TDP văn hóa năm 2019 đảm bảo thực hiện hiệu quả, chính xác, tuân thủ đúng quy trình Chính phủ đã ban hành./.