Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại – Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng
Ngày đăng 28/08/2019 | 17:12  | Lượt xem: 130

Sáng ngày 28/8/2019, tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại – Tố cáo; Luật Phòng chống tham nhũng. 

Sáng ngày 28/8/2019, tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại – Tố cáo; Luật Phòng chống tham nhũng.  Dự hội nghị có đồng chí Chu Thị Huế –CT UBND phường, cùng các đồng chí BTCB  - TTDP – TBCTMT – Thành viên 14 tổ hòa giải; đại diện các hộ dân và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND phường.

Hội nghị đã nghe  đ/c Hồ Thu An– Trưởng phòng tuyên truyền Pháp luật – Vụ Pháp chế  Thanh tra Chính phủ  giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm cần lưu ý của Luật Khiếu nại – Tố cáo và Luật phòng chống tham nhũng.

Theo đó, Luật Khiếu nại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012 gồm 8 chương, 70 điều.

Luật  tố cáo năm 2018 gồm 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019. Luật tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa quy định của Luật tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với nhóm hành vi vi phạm pháp luật đó là hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 (Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 (Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005). Luật PCTN năm 2018, gồm có 10 chương với 96 điều.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được giải đáp các câu hỏi và các vấn đề liên quan đến Luật Khiếu nại - Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng.

Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường nắm vững các văn bản luật mới, tuân thủ các quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra, nhằm góp phần xây dựng ý thức cho người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật./.