Hoạt động khối chính quyền

99.74% cử tri phường Phúc Lợi tham gia Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 25/05/2016 | 09:26  | Lượt xem: 601

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 phường Phúc Lợi diễn ra vào ngày 22/05/2016 đã thành công tốt đẹp với 99.74% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tại cuộc bầu cử lần này, phường Phúc Lợi có 5 đơn vị bầu cử cũng là 5 khu vực bỏ phiếu với tổng số 8.949 cử tri. Công tác chuẩn bị đã được kiểm tra hoàn tất vào ngày 21/05, sẵn sàng cho Ngày hội 5 năm mới có một lần.

Thời gian diễn ra cuộc bầu cử bắt đầu từ 7 giờ sáng. Tuy nhiên, các cử tri đã có mặt từ rất sớm để tham dự lễ khai mạc và có thời gian tiếp tục nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên, nhằm chọn ra được người xứng đáng đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực cao nhất.

Sau lễ khai mạc, các cử tri đầu tiên đã thực hiện quyền công dân của mình bằng việc bỏ phiếu tại 5 khu vực. Tính đến 7h30, số cử tri toàn phường đã tham gia bầu cử là 595 cử tri, đạt tỷ lệ 6.65%. Số lượng cử tri tham gia bầu cử tăng mạnh nhất là khoảng thời gian từ 7h30 đến 11h30, sau khi cơn mưa nhẹ chấm dứt. Trong vòng 4 giờ đồng hồ, toàn phường đã có 7.230 cử tri đi bầu cử, đưa tỷ lệ cử tri đi bầu lên đến 87.44%. Đơn vị bầu cử số 5 và đơn vị bầu cử số 2 là 2 đơn vị đầu tiên đạt tỷ lệ trên 90% cử tri đi bầu cử.

Các cử tri dự lễ khai mạc tại đơn vị bầu cử số 4

Buổi chiều, các thành viên Tổ bầu cử thường xuyên vận động các cử tri còn lại đi bỏ phiếu. Đài truyền thanh phường đã cập nhật liên tục tiến độ bầu cử tại tất cả 5 đơn vị và đến 18h30, các đơn vị gần như đã hoàn thành công tác bỏ phiếu.

Đúng 19h, công tác bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 5 đơn vị bầu cử phường Phúc Lợi được đóng lại. Toàn phường đã có 8.926/8.949 cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu tín nhiệm của mình, đưa tỷ lệ cử tri đi bầu cử lên con số 99.74%. Đơn vị bầu cử số 2 và đơn vị bầu cử số 5 là 2 đơn vị hoàn thành 100% cử tri đi bầu, 3 đơn vị còn lại đều đạt tỷ lệ trên 99%.

Như vậy, sau 12 giờ đồng hồ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 phường Phúc Lợi đã thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng, an toàn và phấn khởi. Đảng bộ và nhân dân Phúc Lợi mong đợi một nhiệm kỳ đại biểu mới với nhiều thay đổi tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng quê hương, xây dựng nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".